Calendarul taxelor

Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt ilustrate in tabelul urmator:
Termene de plata
  31 martie - pentru impozitele pe cladiri, teren si auto
  30 septembrie
Debitorul (persoana fizica) care achita integral inainte de 31 martie 2020, beneficiaza de o reducere de 10% ( pentru impozitul pe cladiri, teren si auto).
Neplata la termen a obligatiilor implica majorari de 1 % pe luna sau fractiune de luna.
Pentru mai multe detalii va rugam consultati legislatia in vigoare.
©2000 - 2019 Industrial Software. All rights reserved.