Primăria Municipiului Făgăraș - Taxe și impozite locale
Municipiul Făgăraș, Piața Republicii nr. 3, cod postal 505200, județul Brașov, Romȃnia, telefon: 0268-211313, e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro
Prima pagină    Calendarul taxelor    Ghid de utilizare    Iesire   

Formular

NOTA:
1) înregistrarea în registrul sistem se va face doar după ce se transmite cererea la Serviciul Venituri Bugetare
2) după completarea campurilor de mai jos, rezultă cererea care, va fi transmisa impreuna cu cartea de identitate (persoane fizice)/ certificatul de inregistrare (persoane juridice) la adresa de mail plationline@primaria-fagaras.ro
Cerere de:  
înscriere în sistem
înnoirea elementelor de identificare

Subsemnatul:
Persoană fizică
Persoană juridică
Nume / prenume
(Nume societate)
Cod numeric personal
(Cod fiscal)
Localitatea
Județ / sector
Strada
Număr
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Cod poștal
Telefon
Email
Sunt de acord ca Primăria Municipiului Făgăraș să utilizeze și prelucreze aceste date cu caracter personal, conform Regulamentului(UE) 2016/679

Acestea vor fi folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerii consimțământului în condițiile legii.

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/579 al Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor, și prin legislația națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei –cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016.
 


©2000 - 2019 Industrial Software. All rights reserved.