Ghid de utilizare

Sistemul electronic de taxe şi impozite este pus la dispoziţia cetăţeanului de către Primăria Municipiului Făgăraș și poate fi folosit de orice persoană care este înregistrată în registrul sistemului.

Etapele pe care un debitor trebuie să le urmeze pentru a folosi sistemul sunt următoarele:
1. Completarea cererii de înscriere în sistem.
2. Transmiterea cererii de inscriere in sistem, împreună cu o copie după actul de identitate al solicitantului - contribuabil persoană fizică, respectiv, copie după certificatul de înregistrare - contribuabil persoană juridică la adresa de e-mail plationline@primaria-fagaras.ro
3. Pentru intrarea în sistem, vor putea fi utilizate datele de autentificare generate pe loc de către entitatea fiscală la depunerea cererii.

Toate datele sunt confidenţiale, conectarea la Sistemul electronic se va face utilizându-se un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL versiunea 3.l . În caz de expunere a elementelor de identificare şi autentificare în Sistem, utilizatorul în cauză trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresată entităţii fiscale.

Dacă aveţi datele de autentificare, primite de la entitatea fiscală, şi doriţi să intraţi în sistem, apăsaţi pe link-ul de INTRARE
©2000 - 2019 Industrial Software. All rights reserved.